Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob naročilu NOVA POLONICA d.o.o. obdeluje z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletnih straneh NOVA POLONICA d.o.o (feles.si oz. Facebook strani Feles Magic Wool) vpišete svoje osebne podatke in se strinjate z vsako posamično obdelavo na katero pristanete. Pri vpisu osebnih podatkov NOVA POLONICA d.o.o. ne pogojuje privolitve v obdelavo pri obdelavah, kjer namen presega osnovni namen obdelave zaradi katere ste prišli na spletno stran.

Osebne podatke za namene, kot ga določa veljavna zakonodaja in kjer ni potrebna privolitev, ker je pravna podlaga obstoječa zakonodaja (npr. hranjenje računov, sklenjenih pogodb in podobno) hranimo in varujemo v skladu z Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (“pozabe”), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Če mislite, da so vaše pravice na spletnih straneh podjetja NOVA POLONICA d.o.o. kakorkoli kršene se lahko obrnete na: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip@ip-rs.si).

Čas hrambe osebnih podatkov

Vaše osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je to potrebno za namen pošiljanja vsebin novic, vabil na dogodke, publikacij. Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, NOVA POLONICA d.o.o. izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.